вторник, 22 юли 2008 г.

7:20

Часът е седем и двайсет сутринта, апаратът - накрая изпразнен, батерии заредени, тоалетна хартия в изобилие, а на вън все по-категорично гърми. Може би е време да обмислим алтернативна акция с папие маше пред МОСВ?

Ще се видим на Славейков, и внимавайте да не ви изтече хартията...