петък, 7 декември 2007 г.

Русия прави алтернативен Съд за човешките права. Скоро и алтернативни човешки права..

Във вчерашния Дневник четох, че в Русия планирали да си направят собствен съд за човешките права. Колко удобно нали? Щели да "облекчат" работата на европейския такъв, като обработват част от жалбите директно в страната. Европейският съд за човешките права, затрупан основно с жалби от Русия, посрещал такова предложение с ентусиазъм.
Всеки, който има поне бегла представа за бившия соц блок, тук би трябвало да започне методично да скубе косите си - със всяка крачка обратно към тоталитаризма Русия заплашва крехките демокрации в бившите си колонии. Кои са крачките тук?
1. Ако руския съд за правата на човека обработва мнозинството от жалбите, данните не само за съдържанието, но дори и за броя им вероятно няма да достигнат европейския. Какво точно се случва в Русия, и до каква степен се погазват човешките права в страната и сега не е ясно, но хилядите жалби са поне някаква бегла индикация, доказателство че някой във Федерацията въобще е чувал, че има граждански права.
2. Руските институции масово не уважават гражданските права. Включително и правото да съдиш държавата, когато другите ти права са накърнени. Колко справедлив ще е този съд тогава и не е ли разумно с със създаването му да бъдат написани и алтернативни човешки права, подходящи за руската действителност.
3. Появата на подобен съд ще отдалечи Русия от европейските ценности още повече. И сега на ЕК е по-удобно да не си врат носа в руските работи и да преглъщат възражениеята си със солидни глътки природен газ. Още по-лесно ще бъде това, когато жалбите престанат да се трупат в Европейския съд за човешките права. Опитите на Евросъюза да игнорират всички нередности в най-големия енергиен доставчик за Европа допълнително подкопават и без това плахите зачатъци на демокрация в Русия. За нас остава убеждението, че във Федерацията действат съвсем други правила, и никой нито в нея, нито извън нея не желае да защити гражданските права на руснаците.