четвъртък, 10 април 2008 г.

Схемата "Емонски ливади"

На пръв поглед тази новина може да ви се струва напълно абсурдна, Джевдет Чакъров, министърът на околната среда се опитва да уреди концесия концесия за каменна кариера в защитена зона, за която самият той е издал забрана за всякаква търговска дейност. Става дума при това за местност, около която вече има не малко разногласия между природозащитници и инвеститори. Чакъров, обаче прекрасно е пресметнал ходовете си.

В 2005та, когато единственият кандидат, хасковската фирма Барон ООД е спечелила конкурса за концесия, вече е било пределно ясно, че апетитната земя по морето няма действително да служи за каменодобив. За това министърът на околната среда (ако такъв министър и такова министерство въобще съществуват в България) с лека ръка издаде забраната за развиване на стопанска дейност в района на Иракли преди година и половина – земята вече е била резервирана.

Хипотетичната каменна кариера на юг от н.Емине решава два от основните проблеми на инвеститорите в местността – високите цени на имотите и ограниченията на еко-мрежата Натура 2000. Самата каменна кариера няма да просъществува по-дълго, отколкото е нужна на инвеститорите.

Ако, както заплашват от сега, местните собственици не се съгласят да продадат на Барон ООД земите, които попадат в 1000та дка за кариерата, имотите ще бъдат принудително изкупени от държавата срещу смешно ниски обезщетения. Земята ще стане държавна собственост и от там по познатата ни от Рила и Пирин схема ще бъде продадена на избран „инвеститор“ за още по-смешни пари.

Собствениците на съседстващите парцели ще бъдат поставени пред следните два избора – да развиват семеен туризъм до каменна кариера, или да продадат земите си, които обаче, поради шумово и прахово замърсяване, постоянни взривове и тежкотоварен трафик, вече няма да са нито толкова привлекателни, нито толкова скъпи, колкото са сега. Някой, вероятно същият инвеститор, който стои зад хипотетичната кариера, ще ги изкупи, докато успее да уедри имот достатъчно голям за китно курортно градче.

Работата в кариерата ще прогони не само собствениците – огромна част от птиците, чиито местообитания са една от причините Иракли да влезе в Натура 2000, ще предпочетат да гнездят по-далече от шумия и мръсен парцел. С това основанията за защита на местността от застрояване ще намалеят. Промяната на ландшафта, която е неизбежна при каменодобив също увеличава шанса територията на юг от Емона да бъде извадена от защита.

Не е чудно, че кметът на Несебър Николай Димитров изведнъж се обръща на страната на птичките – от началото на мандата си той защитава интересите на Суис Пропъртис, а те продават апартаменти, широко рекламирани като екологични, единствени, намиращи се в девствена местност и тнт. Ако от другата страна на носа има курортно градче, Ривърсайд Вилидж също ще загуби част от своята привлекателност.

Разбираема е и реакцията на местните собственици – пред перспективата да изгубят земите си те най-вероятно ще успеят да се обединят срещу каменната кариера. Това е шанс за природозащитниците да установят по-добър контакт с тях и най-накрая да представят визиите си за еко-туризъм съвместим с Натура 2000, развиван от Емонци и Баненци. Разбира се, този текст показва един съвсем хипотетичен сценарий, който обаче вече предизвиква реакции у природозащитници, местни и дори кметове.

ПП : (12часа по-късно) Ура, ура, схемата явно ще си остане хипотетична - ето какво излезе днес в Дневник. Малко не прави смисъл, министър Чакъров така бързо да си сменя мненияето, ама ще видим...